Brošura "Europska normizacija kao potpora sigurnosti djece" na hrvatskome jeziku

Objavljena brošura Europska normizacija kao potpora sigurnosti djece ... Saznajte više

Osnovan tehnički odbor za elektronički račun HZN/TO 573

Direktiva 2014/55/EU  Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi ... Saznajte više

Sustav komentiranja nacrta norma – HZNacrti

HZN je pokrenuo novu uslugu kojom se korisnicima omogućuje čitanje nacrta norma i davanje komentara na nacrte putem internetske stranice HZN-a ... Saznajte više

Budućnost mobilnih komunikacija i izazovi normizacije

Mobilne komunikacije i informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) posebno se  intenzivno razvijaju i predstavljaju ključan element... ... Saznajte više

Normizacija i pametni gradovi

Mobilne komunikacije i informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) posebno se intenzivno razvijaju  ... ... Saznajte više

Mini vodiči za male i srednje poduzetnike

Mini vodiči Norme za industrijske proizvode  i Sigurnost hrane
... Saznajte više

Međusobno priznavanje

Uredba (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici ... Saznajte više

Dobrodošli na web stranicu Hrvatskog zavoda za norme

Hrvatski zavod za norme je neovisna i neprofitna javna ustanova osnovana kao nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske radi ostvarivanja ciljeva normizacije:
  • povećanja razine sigurnosti proizvoda i procesa,
  • čuvanja zdravlja i života ljudi te zaštite okoliša,
  • promicanja kvalitete proizvoda, procesa i usluga,
  • osiguranja svrsishodne uporabe rada, materijala i energije,
  • poboljšanja proizvodne učinkovitosti,
  • ograničenja raznolikosti, osiguranja spojivosti i zamjenjivosti te
  • otklanjanja tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini.
Više o nama

HZN e-Glasilo 5/2015

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-Glasilo) izlazi dvomjesečno. Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-Glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više