Svjetski dan norma 2016.

Norme grade povjerenje ... Saznajte više

Nova Direktiva za radijsku opremu 2014/53/EU

Mobilne komunikacije i informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) posebno se  intenzivno razvijaju i predstavljaju ključan element... ... Saznajte više

Brošura "Europska normizacija kao potpora sigurnosti djece" na hrvatskome jeziku

Objavljena brošura Europska normizacija kao potpora sigurnosti djece ... Saznajte više

Osnovan tehnički odbor za elektronički račun HZN/TO 573

Direktiva 2014/55/EU  Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi ... Saznajte više

Sustav komentiranja nacrta norma – HZNacrti

HZN je pokrenuo novu uslugu kojom se korisnicima omogućuje čitanje nacrta norma i davanje komentara na nacrte putem internetske stranice HZN-a ... Saznajte više

Budućnost mobilnih komunikacija i izazovi normizacije

Mobilne komunikacije i informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) posebno se  intenzivno razvijaju i predstavljaju ključan element... ... Saznajte više

Normizacija i pametni gradovi

Mobilne komunikacije i informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) posebno se intenzivno razvijaju  ... ... Saznajte više

Mini vodiči za male i srednje poduzetnike

Mini vodiči Norme za industrijske proizvode  i Sigurnost hrane
... Saznajte više

Međusobno priznavanje

Uredba (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici ... Saznajte više

Dobrodošli na web stranicu Hrvatskog zavoda za norme

Hrvatski zavod za norme je neovisna i neprofitna javna ustanova osnovana kao nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske radi ostvarivanja ciljeva normizacije:
  • povećanja razine sigurnosti proizvoda i procesa,
  • čuvanja zdravlja i života ljudi te zaštite okoliša,
  • promicanja kvalitete proizvoda, procesa i usluga,
  • osiguranja svrsishodne uporabe rada, materijala i energije,
  • poboljšanja proizvodne učinkovitosti,
  • ograničenja raznolikosti, osiguranja spojivosti i zamjenjivosti te
  • otklanjanja tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini.
Više o nama

HZN e-Glasilo 5/2016

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-Glasilo) izlazi dvomjesečno. Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-Glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više