Studenti Fakulteta prometnih znanosti posjetili HZN

Hrvatski zavod za norme i ove su godine posjetili studenti Fakulteta prometnih znanosti, smjer Aeronautika u pratnji doc. dr. sc. Diane Božić i doc. dr. sc. Anite Dimitrović. Dvadesetak studenata koji su odslušali kolegij Upravljanje kvalitetom u zrakoplovstvu prisustvovalo je predavanju 18. siječnja 2018. godine.

Studente je pozdravila gđa Ivana Ivić, voditeljica Odsjeka za edukaciju, razvoj i certifikaciju.

Gospođa Mirela Šiprak, tajnica tehničkog odbora HZN/TO 574, Sustavi upravljanja kvalitetom, rizicima, vrijednostima i inovacijama upoznala je studente s osnovama normizacije, područjima normizacije i vrstama dokumenata te s nastankom hrvatskih norma. Na kraju je dan pregled niza norma za sustave upravljanja kvalitetom ISO 9000 kao i niz norma sustava upravljanja kvalitetom u zrakoplovstvu. Također je predstavljena organizacija ASD-STAn koja u suradnji s CEN-om izrađuje norme u području zrakoplovstava i zrakoplovne industrije.Nakon toga je gospođa Ana Marija Boljanović, voditeljica Odsjeka poslova normoteke, predstavila rad normoteke, informacijsko-dokumentacijske i komunikacijske središnjice HZN-a te aplikacije koje HZN nudi svojim korisnicima.
U izlaganjima su studenti upoznati s osnovnim pojmovima, ciljevima i područjima rada normizacije, fondom normoteke te autorskim pravima na norme. Poseban je naglasak stavljen na elektroničke aplikacije koje HZN omogućava korisnicima pa su studentima predstavljene aplikacija HZNacrti, tečaj e-učenje i Repozitorij hrvatskih norma HRN4You.

Nakon izlaganja, studenti su posjetili normoteku.


 

HZN e-glasilo 1/2018

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više