Novi hrvatski normativni dokumenti na hrvatskome jeziku

Norma HRN ISO 9836 objavljena na hrvatskome jeziku 

HRN ISO 9836:2011, Standardi za svojstva zgrada – Definicija i proračun pokazatelja ploštine i prostora (ISO 9836:2011)

Hrvatska jezična verzija norme HRN ISO 9836:2011 prijevod je engleske verzije međunarodne norme ISO 9836:2011, Performance standards in building -- Definition and calculation of area and space indicators (ISO 9836:2011)
 
Norma HRN ISO 9836, osim u izdanju na hrvatskome jeziku, postoji i u izdanju na engleskome jeziku. Izvorni tekst norme pripremio je tehnički odbor ISO/TC 59, Buildings and civil engineering works čije je tajništvo u Norveškoj (SN)

Ova međunarodna norma obrađuje definiciju i proračun pokazatelja ploštine površine i obujma.
Pri definiriranju mjerenja ploštine u ovoj se međunarodnoj normi upotrebljavaju tri pojma mjerenja:
a) pojam unutar zidova (intra-muros) i pojam izvan zidova (extra-muros) koji se upotrebljavaju u mnogim dijelovima svijeta
b) metoda mjerenja središta zidova koja se upotrebljava u mnogim dijelovima svijeta
c) varijacije tih metoda kako bi se postigla usklađenost s nekim nacionalnim zakonima ili za posebne vrste zgrada. 

Pokazatelji ploštine površine i obujma definirani u ovoj međunarodnoj normi predviđeni su za posebnu upotrebu, kao osnova pri mjerenju različitih aspekata svojstava zgrada ili kao pomoć pri planiranju. Drugim riječima, ti pokazatelji trebaju omogućiti prosudbu o funkcijskim, tehničkim i ekonomskim aspektima zgrada.

Predviđeno je da se ova međunarodna norma upotrijebi pri uspostavi:
– specifikacija za geometrijsko svojstvo zgrade i njezinih prostora (npr. u projektu, postupcima nabave itd. ili u građevnim propisima, gdje je to primjereno)
– tehničke dokumentacije koja se odnosi na svojstvo cijelih zgrada koju pripremaju projektanti, izvođači i proizvođači
– veličine ploštine poda koja neće biti učinkovito dostupna za postavu pojedinačnih radnih mjesta, namještaja, opreme ili za kretanje
– vrednovanja, usporedbe ili kontrole svojstava zgrade povezanih s njezinim geometrijskim svojstvom.

Iako, kako je gore navedeno, širom svijeta postoji više metoda mjerenja ploštine ovisno o zemlji i/ili vrstama zgrada, sve metode mjerenja nisu nužno praktične za upotrebu jer ne prepoznaju stvarnu ploštinu (npr. metoda mjerenja središta zidova). Stoga se ova međunarodna norma odnosi na mjerenje samo za praktičnu upotrebu.

Hrvatski tekst norme HRN ISO 9836:2011 Standardi za svojstva zgrada – Definicija i proračun pokazatelja ploštine i prostora (ISO 9836:2011) pripremio je tehnički odbor HZN/TO 551, Gradnja Hrvatskoga zavoda za norme.

Norma je objavljena na hrvatskome jeziku i može se kupiti po cijeni od 320,00 kn, a za članove Hrvatskog zavoda za norme cijena je 256,00 kn.

HZN e-glasilo 1/2018

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više