Nova Direktiva za radijsku opremu 2014/53/EU

Direktivu za radijsku opremu (RED) 2014/53/EU prihvatili su Europski parlament i Vijeće 16. travnja  2014. godine. Odnosi se na harmonizaciju zakona zemalja članica povezano sa stavljanjem radijske opreme na tržište i ukidanje Direktive 1999/5/EC (R&TTE).


Direktiva 2014/53/EU se odnosi na svu opremu koja primjenjuje radijsku komunikaciju ili detekciju, čak i kada je to sekundarna funkcija (potrošački uređaji poput GPS-a, NFC ili Wi-Fi povezivanje). Novost je da su u ovu Direktivu uključeni i audio i TV radiodifuzni prijamnici, uređaji i oprema za radio detekciju odnosno radari te radijska oprema koja radi na frekvencijama do 3000 GHz, ali i nižim od 9 kHz.


Radijska oprema koja zadovoljava bitne zahtjeve iz ove Direktive (članci 3.1(a), 3.1(b), 3.2 i 3.3) ima slobodan pristup unutar EU-a.


Ova se Direktiva ne primjenjuje na telekomunikacijsku (fixed-line) terminalnu opremu. Ekonomski operatori (proizvođači, autorizirani predstavnici, uvoznici, distributeri) su odgovorni za sukladnost radijske opreme s bitnim zahtjevima iz ove Direktive.
 
Zemlje članice će do 12. lipnja 2016. prihvatiti i objaviti sve zakone, uredbe i administrativne propise usklađene s RE direktivom. Dana 13. lipnja 2016. započinje primjena a prestaje vrijediti Direktiva 1999/5/EC. Oprema koja je prošla provjeru sukladnosti prema RTTE direktivi prije 13. lipnja 2016. može ostati na tržištu do 13. lipnja 2017.
 
Više o Direktivi 2014/53/EU možete pogledati OVDJE

HZN e-glasilo 4/2018

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više