Nove hrvatske norme na hrvatskom jeziku HRN ISO 1998-2:2012

HRN ISO 1998-2:2012, Naftna industrija – Nazivlje – 2. dio: Svojstva i ispitivanja (ISO 1998-2:1998)

Hrvatska norma HRN ISO 1998-2:2012 prijevod je englesko-francuske verzije međunarodne norme ISO 1998-2:1998 a objavljuje se kao trojezično izdanje na hrvatskome, engleskome i francuskome jeziku. Izvorni tekst norme pripremio je tehnički odbor ISO/TC 28, Petroleum products and lubricants, podobor SC 1, Terminology.

Norma HRN ISO 1998 pod zajedničkim naslovom Naftna industrija – Nazivlje, sastoji se od sljedećih dijelova:
   •  1. dio: Sirovine i proizvodi
   •  2. dio: Svojstva i ispitivanja
   •  3. dio: Istraživanje i proizvodnja
   •  4. dio: Rafinerijska prerada
   •  5. dio: Prijevoz, skladištenje i distribucija
   •  6. dio: Mjerenje
   •  7. dio: razni nazivi
   •  99. dio: Općenito i indeks

Ovaj dio norme HRN ISO 1998 sastoji se od popisa istovrijednih naziva na hrvatskome, engleskome i francuskome jeziku koji se upotrebljavaju u naftnoj industriji radi označivanja svojstava naftnih proizvoda i metoda ispitivanja, s odgovarajućim definicijama na svim trima jezicima. U normi HRN ISO 1998-2:2012 navode se nazivi koji označavaju fizikalna i kemijska svojstva naftnih proizvoda, svojstva bitumena i bitumenskih veziva, svojstva goriva i destilata, svojstva i ispitivanja plinova i lakih proizvoda, svojstva maziva te svojstva krutih i polukrutih proizvoda.

Norma HRN ISO 1998 namijenjena je onomu dijelu naftne industrije koji se bavi sirovom naftom i naftnim proizvodima, tj. svim radnjama koje se pojavljuju od proizvodnoga polja do krajnjega korisnika. Ona nije predviđena za naftnu opremu niti za bilo koje radove na terenu. Međutim definirani su neki dijelovi opreme te neke istraživačke i proizvodne radnje.

Ovo drugo izdanje norme HRN ISO 1998-2 zajedno s dijelovima norma HRN ISO 1998-3, HRN ISO 1998-4, HRN ISO 1998-5, HRN ISO 1998-7 i HRN ISO 1998-99 kada oni budu objavljeni te s normama HRN ISO 1998-1:2012 i HRN ISO 1998-6:2006, ukida i zamjenjuje norme HRN ISO 1998-1:1998 i HRN ISO 1998-2:1998. Svi dijelovi zajedno čine potpuno prerađenu normu s novim razredbenim sustavom za sve nazive dane u normama HRN ISO 1998-1:1998 i HRN ISO 1998-2:1998 koji su raspodijeljeni u svim dijelovima novih izdanja i uz dodavanje novih naziva.

Hrvatski tekst norme HRN ISO 1998-2:2012 pripremio je tehnički odbor HZN/TO 28, Naftni proizvodi i maziva, Hrvatskog zavoda za norme. Norma je objavljena kao trojezično izdanje na hrvatskome, engleskome i francuskome jeziku i može se kupiti po cijeni od 355,00 kn, a za članove Hrvatskog zavoda za norme cijena je 284,00 kn.

HZN e-glasilo 9/2018

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više