Natječaj za radna mjesta

Broj: HZN-1-24/2013-LJBP-1
Zagreb, 17. lipnja 2013.
 
Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/2010.) i  članka 38. Statuta Hrvatskog zavoda za norme, ravnatelj Hrvatskog zavoda za norme raspisuje
 
 

NATJEČAJ

 
za sljedeća radna mjesta:
 
1. Viši stručni savjetnik za normizaciju u području zdravlja, okoliša i medicinske opreme – 1 izvršitelj na
    neodređeno vrijeme.     
Opis poslova:
 • prati stanje u stručnom području zdravlja, okoliša i medicinske opreme
 • prati stanje u normizaciji općenito i stanje u normizaciji u stručnom području
 • sudjeluje u pripremi i uspostavi savjetodavnih i programskih tijela (savjeta, programskih odbora) te prati njihov rad
 • sudjeluje u pripremi i uspostavi stručnih tijela (tehničkih odbora, pododbora, radnih skupina ) te prati njihov rad
 • prati rad stručnih tijela međunarodnih i europskih organizacija za normizaciju i po potrebi sudjeluje u radu tih tijela
 • sudjeluje u pripremi stručnih tumačenja odredaba sadržanih u normama, tehničkim propisima i ostalim normizacijskim aktima
 • sudjeluje u pripremi planova izrade i prihvaćanja norma iz stručnog područja
 • sudjeluje u pripremi nacrta norma i prati njihovu izradu, priprema objavu rasprave o nacrtima norma za službeno glasilo HZN-a te obradu primjedbi na nacrte norma
 • sudjeluje u pripremi konačnih tekstova norma i prati njihovu izradu
 • priprema objavu rasprave o prijedlozima za prihvaćanje norma u izvorniku za službeno glasilo HZN-a i obradu primjedbi
 • priprema obavijesti o objavi norma iz stručnog područja za službeno glasilo HZN-a
 • daje podatke za vođenje evidencije o hrvatskim normama u svim fazama izrade
 • priprema periodičku provjeru norma, postupak izmjene, dopune i povlačenja norma te priprema obavijesti o tome za službeno glasilo HZN-a
 • sudjeluje u pripremi obavijesti o prihvaćenim međunarodnim, europskim odnosno stranim nacionalnim normama za odgovarajuće međunarodne, europske odnosno nacionalne normirne organizacije
 • predlaže mjere za poboljšanje stanja normizacije u stručnom području
 • surađuje sa znanstvenim i istraživačkim organizacijama
 • surađuje s drugim središnjim tijelima državne uprave, komorama i strukovnim udruženjima vezano za stručno područje
 • sudjeluje u pripremi novih propisa iz stručnog područja
 • sudjeluje u radu stručnih tijela HZN-a
 • daje podatke iz stručnog područja za internetske stranice HZN-a
 • obavlja i druge stručne poslove koje odredi voditelj odsjeka.
Uvjeti:
 • visoka stručna sprema, završen fakultet tehničkog ili prirodoslovnog smjera medicinski ili stomatološki fakultet
 • najmanje 4 godine radnog staža
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • prednost - iskustvo u poslovima normizacije.
   
  2. Viši stručni savjetnik za normizaciju u području prijevoza, rukovanja materijalima i pakiranja – 1 izvršitelj na  
    neodređeno vrijeme.               
Opis poslova:
 • prati stanje u stručnom području prijevoza, rukovanja materijalima i pakiranja
 • prati stanje u normizaciji općenito i stanje u normizaciji u stručnom području
 • predlaže, priprema i organizira uspostavu savjetodavnih i programskih tijela (savjeta, programskih odbora) te prati i koordinira njihov rad
 • predlaže, priprema i organizira uspostavu stručnih tijela (tehničkih odbora, pododbora, radnih skupina ) te prati i koordinira njihov rad
 • prati rad stručnih tijela međunarodnih i europskih organizacija za normizaciju, predlaže predstavnike Republike Hrvatske u tim tijelima i po potrebi sudjeluje u radu tih tijela
 • sudjeluje u pripremi stručnih tumačenja odredaba sadržanih u normama, tehničkim propisima i ostalim normizacijskim aktima
 • sudjeluje u pripremi planova izrade i prihvaćanja norma iz stručnog područja
 • sudjeluje u pripremi nacrta norma i prati njihovu izradu, priprema objavu rasprave o nacrtima norma za službeno glasilo HZN-a te obradu primjedbi na nacrte norma
 • sudjeluje u pripremi konačnih tekstova norma i prati njihovu izradu
 • priprema objavu rasprave o prijedlozima za prihvaćanje norma u izvorniku za službeno glasilo HZN-a i obradu primjedbi
 • priprema obavijesti o objavi norma iz stručnog područja za službeno glasilo HZN-a
 • daje podatke za vođenje evidencije o hrvatskim normama u svim fazama izrade
 • priprema periodičku provjeru norma, postupak izmjene, dopune i povlačenja norma te priprema obavijesti o tome za službeno glasilo HZN-a
 • sudjeluje u pripremi obavijesti o prihvaćenim međunarodnim, europskim odnosno stranim nacionalnim normama za odgovarajuće međunarodne, europske odnosno nacionalne normirne organizacije
 • predlaže mjere za poboljšanje stanja normizacije u stručnom području
 • surađuje sa znanstvenim i istraživačkim organizacijama
 • surađuje s drugim središnjim tijelima državne uprave, komorama i strukovnim udruženjima vezano za stručno područje
 • sudjeluje u pripremi novih propisa iz stručnog područja
 • sudjeluje u radu stručnih tijela HZN-a
 • daje podatke iz stručnog područja za internetske stranice HZN-a
 • obavlja i druge stručne poslove koje odredi voditelj odsjeka.
Uvjeti:
 • visoka stručna sprema, završen fakultet tehničkog ili prirodoslovnog smjera,
 • najmanje 4 godine radnog staža
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • prednost - iskustvo u poslovima normizacije
 
3. Stručni suradnik za praćenje rada ISO-a i CEN-a – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.                 
Opis poslova:
 • obavlja poslove vezane uz sudjelovanje HZN-a u radu Međunarodne organizacije za normizaciju ISO i Europskog odbora za normizaciju CEN
 • prati i skrbi o ažuriranju osnovnih dokumenata ISO-a i CEN-a
 • prati rad upravnih i stručnih tijela ISO-a i CEN-a
 • prati i registrira odluke i dokumente upravnih tijela ISO-a i CEN-a
 • obavlja poslove vezane uz sudjelovanje predstavnika HZN-a u radu upravnih tijela ISO-a i CEN-a
 • prijavljuje članstvo u stručnim tijelima ISO-a i CEN-a za upis u bazu i pristup na strane poslužitelje
 • vodi evidenciju o članstvu u stručnim tijelima ISO-a i CEN-a
 • vodi evidenciju o sudjelovanju hrvatskih predstavnika na sastancima stručnih tijela ISO-a i CEN-a
 • obavlja i druge poslove koje odredi voditelj odsjeka.
Uvjeti:
 • visoka stručna sprema, završen fakultet tehničkog, prirodoslovnog ili društvenog smjera
 • najmanje 12 mjeseci radnog staža
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • prednost - iskustvo u poslovima normizacije.
 
4. Stručni savjetnik za normizaciju u području energetske elektrotehnike – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
Opis poslova:
 • prati stanje u stručnom području energetske elektrotehnike
 • prati stanje u normizaciji općenito i stanje u normizaciji u stručnom području
 • sudjeluje u pripremi i uspostavi savjetodavnih i programskih tijela (savjeta, programskih odbora) te prati njihov rad
 • sudjeluje u pripremi i uspostavi stručnih tijela (tehničkih odbora, pododbora, radnih skupina ) te prati njihov rad
 • prati rad stručnih tijela međunarodnih i europskih organizacija za normizaciju i po potrebi sudjeluje u radu tih tijela
 • sudjeluje u pripremi stručnih tumačenja odredaba sadržanih u normama, tehničkim propisima i ostalim normizacijskim aktima
 • sudjeluje u pripremi planova izrade i prihvaćanja norma iz stručnog područja
 • sudjeluje u pripremi nacrta norma i prati njihovu izradu, priprema objavu rasprave o nacrtima norma za službeno glasilo HZN-a te obradu primjedbi na nacrte norma
 • sudjeluje u pripremi konačnih tekstova norma i prati njihovu izradu
 • priprema objavu rasprave o prijedlozima za prihvaćanje norma u izvorniku za službeno glasilo HZN-a i obradu primjedbi
 • priprema obavijesti o objavi norma iz stručnog područja za službeno glasilo HZN-a
 • daje podatke za vođenje evidencije o hrvatskim normama u svim fazama izrade
 • priprema periodičku provjeru norma, postupak izmjene, dopune i povlačenja norma te priprema obavijesti o tome za službeno glasilo HZN-a
 • sudjeluje u pripremi obavijesti o prihvaćenim međunarodnim, europskim odnosno stranim nacionalnim normama za odgovarajuće međunarodne, europske odnosno nacionalne normirne organizacije
 • predlaže mjere za poboljšanje stanja normizacije u stručnom području
 • surađuje sa znanstvenim i istraživačkim organizacijama
 • surađuje s drugim središnjim tijelima državne uprave, komorama i strukovnim udruženjima vezano za stručno područje
 • sudjeluje u pripremi novih propisa iz stručnog područja
 • sudjeluje u radu stručnih tijela HZN-a
 • daje podatke iz stručnog područja za internetske stranice HZN-a
 • obavlja i druge stručne poslove koje odredi voditelj odsjeka.
Uvjeti:
 • visoka stručna sprema, završen elektrotehnički ili drugi odgovarajući fakultet
 • najmanje 3 godine radnog staža
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • prednost - iskustvo u poslovima normizacije.
 
5. Stručni savjetnik za međunarodnu suradnju – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
Opis poslova:
 • obavlja poslove vezane za pripremu i provedbu programa tehničke pomoći
 • obavlja poslove pripreme i provedbe multilateralnih i bilateralnih projekata tehničke pomoći, sudjeluje u pripremi dokumenata vezanih za projekte tehničke pomoći
 • obavlja ostale poslove vezane za programe tehničke pomoći
 • vodi evidencije i baze podataka vezane za programe tehničke pomoći
 • obavlja poslove u području međunarodne suradnje i suradnje s nacionalnim normirnim tijelima drugih država
 • obavlja i druge poslove koje odredi voditelj odsjeka.
Uvjeti:
 • visoka stručna sprema, završen fakultet tehničkog, prirodoslovnog ili društvenog smjera
 • najmanje 3 godine radnog staža
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • prednost - iskustvo u pripremi i provedbi projekata i/ili poslovima normizacije.
 
 6. Viši informatički savjetnik za programiranje – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
Opis poslova:
 • dizajnira, uvodi u rad i održava baze podataka koje se vode u HZN-u,
 • programira, uvodi u rad i održava korisničke aplikacije,
 • brine o zaštiti i sigurnosti podataka i opreme,
 • preuzima i održava podatke i dokumente iz međunarodnih i stranih normizacijskih organizacija u informacijski sustav HZN-a,
 • sudjeluje u pripremi popisa prihvaćenih norma za europske i međunarodne organizacije za normizaciju
 • prati razvoj tehnologija na području informatike te daje prijedloge za usavršavanje i poboljšanje,
 • prati zakone i druge propise s područja informatičke djelatnosti,
 • radi na edukaciji korisnika unutar HZN-a u korištenju informatičke i programske opreme,
 • obavlja i druge stručne poslove koje odredi voditelj odsjeka.
Uvjeti:
 • visoka stručna sprema, završen fakultet informatičkog, tehničkog ili prirodoslovnog smjera
 • najmanje 4 godine radnog staža
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • prednost - iskustvo u poslovima normizacije.
  
7. Stručni savjetnik  za prodaju i marketing – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
Opis poslova:
 • prodaje hrvatske norme i druge publikacije HZN-a te publikacije i norme međunarodnih organizacija za normizaciju ili druge strane norme koje HZN distribuira u skladu sa sporazumima sklopljenim s odgovarajućim tijelima
 • obavlja prodaju drugih dokumenata i usluga koje HZN obavlja za vanjske korisnike
 • predlaže cjenik norma i drugih dokumenata namijenjenih prodaji
 • vodi evidencije o naručiteljima norma i drugih publikacija koje izdaje HZN
 • skrbi o otpremi dokumenata i publikacija
 • prati rad stručnih tijela međunarodnih i europskih organizacija za normizaciju za područje prodaje i po potrebi sudjeluje u radu tih tijela
 • operativna provedba i koordinacija uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole
 • obavlja i druge poslove koje odredi voditelj odsjeka.
Uvjeti:
 • visoka stručna sprema, završen fakultet društvenog, tehničkog ili prirodoslovnog smjera
 • najmanje 3 godine radnog staža
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • znanje engleskog jezika.
  
8. Stručni referent za izdavačku djelatnost – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.                                 
Opis poslova:
 • tehnički uređuje i oblikuje publikacije HZN-a koje se izdaju na bilo kojem sredstvu zapisa
 • obavlja korekturu svih normativnih dokumenata i drugih publikacija HZN-a koje se pripremaju za izdavanje
 • obavlja pomoćno-tehničke poslove
 • obavlja i druge poslove koje odredi voditelj odsjeka.
Uvjeti:
 • srednja stručna sprema
 • najmanje 3 mjeseca radnog staža
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • prednost – poznavanje grafičkog oblikovanja dokumenata.
 
9. Viši stručni savjetnik za razvoj, edukaciju i certifikaciju – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
Opis poslova:
 • prati razvoj novih područja normizacije
 • predlaže uspostavu normizacijskih aktivnosti u novim područjima
 • predlaže uvođenje novih aktivnosti u HZN-u
 • obavlja pripreme za uspostavu novih aktivnosti u HZN-u
 • organizira poslove edukacije u HZN-u
 • predlaže teme za tečajeve, seminare i dr.
 • organizira i vodi tečajeve, seminare i dr. koje provodi HZN-a za korisnike
 • organizira i vodi tečajeve, seminare i dr. za obrazovanje radnika HZN-a
 • skrbi o ugovorima koji se sklapaju s predavačima
 • obavlja poslove promocije edukacijskih aktivnosti HZN-a
 • daje podatke iz područja za internetske stranice HZN-a
 • obavlja pripreme za uspostavu certifikacije u HZN-u
 • organizira provedbu certifikacijskih aktivnosti
 • prati stanje u području certifikacije i daje prijedloge za poboljšanje
 • prati rad stručnih tijela za certifikaciju međunarodnih i europskih organizacija i po potrebi sudjeluje u radu tih tijela
 • surađuje sa strukovnim udruženjima, znanstveno-istraživačkim organizacijama i drugim organizacijama zainteresiranim za područje certifikacije
 • obavlja poslove registracije i vođenja registra izdavatelja identifikacijskih kartica, proizvođača vozila i dijelova vozila itd.
 • predlaže i priprema provedbu certifikacije i registracije u novim područjima
 • daje podatke iz područja za internetske stranice HZN-a
 • obavlja i druge stručne poslove koje odredi voditelj odsjeka.
Uvjeti:
 • visoka stručna sprema, završen fakultet tehničkog, prirodoslovnog ili društvenog smjera
 • najmanje 4 godine radnog staža
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na osobnom računalu.
 • prednost - iskustvo u poslovima edukacije i certifikacije.
 
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
a) životopis i opis dosadašnjeg rada,
b) dokaz o stručnoj spremi,
c) dokaz o radnom stažu,
d) domovnica,
e) uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
 
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu, sa svim traženim prilozima, te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Prijave na natječaj s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Hrvatski zavod za norme, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom »Za natječaj« u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
 
U skladu sa člankom 13. stavkom 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008) na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Stručne sposobnosti kandidata bit će utvrđene putem razgovora i provjerom znanja i sposobnosti prije izvršenog izbora.
Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
                                                                                                                                             HRVATSKI ZAVOD ZA NORME

HZN e-glasilo 6/2018

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više