Nova hrvatska norma na hrvatskom jeziku HRN EN 228:2013

HRN EN 228:2013, Goriva za motorna vozila – Bezolovni motorni benzin – Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 228:2012)
 
Hrvatska norma HRN EN 228:2013 prijevod je engleske verzije norme EN 228:2012, Automotive fuels – Unleaded petrol – Requirements and test methods. Izvorni tekst norme pripremio je tehnički odbor CEN/TC 19, Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin, čije je tajništvo u NEN-u.
 
Ova hrvatska norma utvrđuje zahtjeve i metode ispitivanja za bezolovni motorni benzin koji se prodaje i isporučuje na tržištu. Primjenjuje se na bezolovni motorni benzin namijenjen vozilima s benzinskim motorima konstruiranim za pogon na bezolovni motorni benzin.
 
Ova hrvatska norma utvrđuje dvije vrste bezolovnih motornih benzina: jednu s najviše 3,7 % (m/m) kisika i najviše 10,0 % (V/V) etanola, te drugu vrstu, namijenjenu uptrebi u starijim motorima koji nisu prilagođeni upotrebi bezolovnoga motornog benzina s većom količinom biokomponenata, s najviše 2,7 % (m/m) kisika te najviše 5,0 % (V/V) etanola.
 
Važne tehničke izmjene u ovoj hrvatskoj normi u odnosu na prethodno izdanje su sljedeće:
  • Uzeti su u obzir novi zahtjevi sukladni amandmanima 2009/30/EC i 2011/63/EU Europske Direktive za goriva 98/70/EC
  • Uključeni su posebni zahtjevi koji se odnose na ograničenje upotrebe metilciklopentadienil mangan trikarbonila (MMT) po zahtjevu EC-a
  • Dana je poboljšana specifikacija uz odvojene tablice bezolovnih motornih benzina za starije motore koji nisu prilagođeni upotrebi bezolovnoga motornog benzina i benzina s visokom količinom etanola
  • U Dodatku A dano je poboljšano objašnjenje kako odraditi odstupanja tlaka para za bezolovni motorni benzin koji sadržava etanol i koji je odobren za tržište uz određene iznimke. Objašnjen je točen broj decimalnih mjesta za odstupanja
  • Uvedeno je nekoliko novih ili izmijenjenih metoda ispitivanja
  • Brisano je dopuštenje za količinu sumpora od 50 mg/kg
  • Upućuje se na izmijenjenu specifikaciju za etanol, EN 15376
 
Da bi se zadovoljili zahtjevi tople i hladne vozivosti vozila u europskim sezonskim i geografskim uvjetima, određeno je deset razreda isparivosti koji su dani u tablicama 3 i 4 i prikazani na slikama 1 i 2 u ovoj normi.
 
Ova norma sadrži i Nacionalni dodatak NA u kojemu se opisuje označivanje mjernog uređaja za prodaju bezolovnoga motornog benzina s najviše 10 mg/kg ukupnoga sumpora i u kojemu se utvrđuje koji se od deset razreda isparivosti primjenjuje u kojem godišnjem razdoblju.
 
Ova norma zamjenjuje hrvatsku normu HRN EN 228:2010 na hrvatskome jeziku.
 
Hrvatski tekst norme HRN EN 228:2013 pripremio je tehnički odbor HZN/TO 28, Naftni proizvodi i maziva, Hrvatskog zavoda za norme. Norma je objavljena na hrvatskom jeziku i može se kupiti po cijeni od 320 kn, a za članove Hrvatskog zavoda za norme cijena je 256 kn.

HZN e-glasilo 9/2018

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više