56. plenarni sastanak CEN/TC 155, "Plastics piping systems and ducting systems"

56. plenarni sastanak CEN/TC 155, „Plastics piping systems and ducting systems“ održat će se u Zagrebu 19. i 20. studenoga 2014.


Pokrovitelji:

http://www.drnisplast.hr/

http://www.hobas.com/

 

56. plenarni sastanak CEN/TC 155, „Plastics piping systems and ducting systems“ održat će se u Zagrebu 19. i 20. studenoga 2014. godine u organizaciji Hrvatskog zavoda za norme (HZN). Sastanak je organiziran u suradnji s nacionalnim zrcalnim tehničkim odborom HZN/TO 138, Plastične cijevi i spojnice i ventili za prijenos tekućina i tvrtkama Drnišplast d.d. i Hobas Alpe Adria d.o.o., a mjesto održavanja sastanka je Hotel International.
 
Hrvatski zavod za norme prihvatio je biti domaćin ovog skupa na poziv tajništva europskoga tehničkoga obora CEN/TC 155. Plenarni sastanci europskoga tehničkoga odbora CEN/TC 155 održavaju se dva puta godišnje, svaki put u nekoj drugoj europskoj državi članici Europskog odbora za normizaciju (CEN-a). Hrvatski zavod za norme postao je punopravni član CEN-a u siječnju 2010. godine, a Republika Hrvatska postala je nova članica Europske unije 2013. godine. Kao nova članica pozvani smo biti domaćin 56. plenarnog sastanka odbora CEN/TC 155, što je sa zadovoljstvom prihvaćeno.
 
Sudionici su plenarnog sastanka stručnjaci iz područja plastičnih cijevi i spojnica koji aktivno sudjeluju u normizacijskom radu u okviru nacionalnih normirnih organizacija i na europskoj razini. U okviru Hrvatskog zavoda za norme aktivno radi tehnički odbor HZN/TO 155, Plastične cijevi, spojnice i ventili za prijenos tekućina, čiji su članovi stručnjaci iz područja proizvodnje i distribucije plastičnih cijevi i spojnica, koji ujedno predstavljaju ustanove, firme i institucije iz kojih dolaze. Na 56. plenarnom sastanku CEN/TC 155 sudjelovat će preko 50 stručnjaka iz različitih zemalja Europske unije i predstavnici HZN/TO 138 iz Republike Hrvatske.
 
Plenarni su sastanci europskoga tehničkoga odbora CEN/TC 155 radni sastanci na kojima stručnjaci iz područja plastičnih cijevi i spojnica iz svih europskih zemalja zajednički sudjeluju u izradi europskih norma. Na plenarnim se sastancima odlučuje o sadržaju europskih norma, pregledavaju se i prihvaćaju ili odbacuju svi komentari prikupljeni tijekom postupka javne rasprave, odlučuje se o novim projektima i o prihvaćanju međunarodnih norma kao europskih norma te o povlačenju europskih norma i projekata Na plenarnim sastancima predsjednici pojedinih radnih skupina podnose godišnje ili polugodišnje izvještaje, a svi sudionici sastanka imaju pravo glasati i dati svoj prijedlog ili komentar na rad odbora i pojedinih radnih skupina. Pravo sudjelovanja na plenarnim sastancima imaju samo imenovani članovi nacionalnih tehničkih odbora europskih nacionalnih normizacijskih organizacija koje su članice CEN-a i CENELEC-a.

Hrvatski zavod za norme poziva svoje članove i članove tehničkog odbora HZN/TO 138, Plastične cijevi i spojnice i ventili za prijenos tekućina, da predlože svoje predstavnike i zainteresirane sudionike za 56. plenarni sastanak CEN/TC 155 prijavom tajnici HZN/TO 138, gđi Martini Broketa, e-pošta: martina.broketa@hzn.hr.HZN e-glasilo 8/2020

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više