Pozivi za sudjelovanje u radu tehničkih odbora HZN-a

Poziv za sudjelovanje u radu tehničkog odbora HZN/TO 301, Upravljanje energijom i ušteda energije


Područje rada tehničkog odbora HZN/TO 570, Sustavi upravljanja energijom proširuje se, a odbor mijenja naziv i oznaku u HZN/TO 301, Upravljanje energijom i ušteda energije. Odbor HNZ/TO 570 prestaje s radom nakon osnivanja gore navedenog odbora.
Pozivaju se sve zainteresirane strane koje nisu uključene u rad odbora HZN/TO 570, Sustavi upravljanja energijom, da se uključe u rad  tehničkog odbora predloženog naziva i oznake HZN/TO 301, Upravljanje energijom i ušteda energije.                                                                                                                                                    
 
 Područje je rada odbora sljedeće:
 
- upravljanje energijom
- energijska učinkovitost i ušteda energije
- dobavljanje i uporaba energije
- planiranje, mjerenje i metode izračunavanja potrošnje energije
- planiranje energetskog sustava
- nabava energetske opreme
- primjena sustava mjerenja energije kroz dokumentaciju, izvještavanje i vrednovanje neprekidnog napretka u području upravljanja energijom
 
Odgovarajući međunarodni odbor:
 
ISO/TC 301, Energy management and energy savings
 
Odgovarajući europski odbori:
 
CEN/CLC/TC 2, Power Engineering
CEN/CLC/JWG 1, Energy audits
CEN/CLC/JWG 2, Guarantees of origin and energy certificates
CEN/CLC/JWG 3, Energy management and related services – General requirements and qualification procedures
CEN/CLC/JWG 4, Energy efficiency and saving calculation
 
Dodatne obavijesti:
 
Mirela Šiprak
e-pošta: mirela.siprak@hzn.hr
tel: 01/ 610 60 07
fax: 01 610 93 21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za sudjelovanje u radu novoga tehničkog odbora (e-javna nabava)


Pozivaju se članovi Hrvatskog zavoda za norme i sve zainteresirane organizacije za uključivanje u rad tehničkog odbora u osnivanju HZN/TO 578, Elektronička javna nabava.
Postupak osnivanja novoga tehničkog odbora pri HZN-u koji će pratiti rad europskog odbora CEN/TC 440, Electronic Public Procurement pokrenut je na inicijativu velikog broja članova HZN/TO 573 Elektronički račun.
Predviđeno je područje rada spomenutog odbora normizacijski rad u području elektroničke javne nabave, odnosno  sustava javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave, te uključuje uvođenje elektroničkih alata kao potpore različitim fazama procesa javne nabave. Taj sustav pokriva procese prije natječaja javne nabave, a isto tako i procese poslije provedenoga javnog natječaja.
U radnim skupinama CEN/TC 440  segmenti sustava (procesi) uređivat će se modularno, i to za:
-      sastavljanje, slanje i objavljivanje objava javne nabave na standardnim obrascima u elektroničkom obliku (e-objava);
-      elektronički pristup dokumentaciji za nadmetanje (e-dokumentacija);
-      elektroničku dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju te planova i projekata (e-dostava);
-      pregled i ocjenu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju te planova i projekata (e-ocjena);
-      proces koji se ponavlja i koji uključuje elektronički sustav za predstavljanje novih cijena, koje se odnose na određene elemente ponuda, a odvija se nakon početne potpune procjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda procjene (e-dražba);
-      elektronički sustav naručivanja/dostave na temelju sklopljenih ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma (e-narudžba);
-      elektronički dokument kojeg gospodarski subjekti sastavljaju sukladno smjernicama ili rasporedu koje propisuje naručitelj u određenom postupku u kojem se na strukturirani način opisuju proizvodi i navode cijene (e-katalog);
-      izdavanje elektroničkih računa i elektroničko plaćanje za ugovore o javnoj nabavi ili okvirne sporazume (e-račun i e-plaćanje).
 
Pravni okvir za donošenje odluke o osnivanju europskog odbora CEN/TC 440, Electronic Public Procurement  postavljen je u travnju 2014. godine objavom Direktive 2014/55/EU o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi[1] kojom Europska komisija (EK), u nizu inicijativa, nastoji urediti područje izdavanja elektroničkih računa (e-račun) u postupcima javne nabave. Ova bi Direktiva trebala samo obvezati primatelje računa, tj. javne naručitelje, središnja tijela za javnu nabavu i naručitelje da prihvate i obrade elektroničke račune.
 
Na istoj pravnoj osnovi već dvije godine djeluje i europski odbor CEN/TC 434, Electronic Invoicing  koji je ovih dana objavio da je izglasana „europska norma za elektronički račun“. (poveznica)
 
Dodatne obavijesti:

Dinka Ilić-Roller

e-mail: dinka.ilic.roller@hzn.hr
tel. 01 610 60 47
fax: 01 610 93 21


[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_133_R_0001&from=HR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za sudjelovanje u radu novoga tehničkog odbora (Blockchain)


Pozivaju se članovi Hrvatskog zavoda za norme i sve zainteresirane organizacije za uključivanje u rad tehničkog odbora HZN/TO 307, Ulančani blokovi i tehnologija elektroničke distribuirane glavne knjige.
 
Postupak osnivanja novoga tehničkog odbora pri HZN-u koji će pratiti rad međunarodnog odbora ISO/TC 307, Blockchain and electronic distributed ledger technologies pokrenut je na inicijativu izv. prof. dr. sc. Hrvoja Stančića, predstojnika Katedre za arhivistiku i dokumentalistiku Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
ISO/TC 307 je novoosnovani tehnički odbor koji se bavi normizacijom tehnologije ulančanih blokova (engl. Blockchain Technology) i tehnologije distribuirane glavne knjige (engl. Distributed Ledger Technology, DLT).
 
Najpoznatija primjena spomenutih tehnologija je danas u području kriptovaluta (engl. Cryptocurrencies). Koriste ju Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Hyperledger i druge platforme. Zbog primjene načela distribuiranosti i spremanja svih zabilježenih sadržaja na svim računalima spojenim u distribuiranu mrežu, ne postoji centralna točka ni potreba za trećom stranom od povjerenja. Upravo to kriptovalutama omogućava disintermedijaciju, tj. transakcije bez posrednika. Ipak, ulančani blokovi danas nalaze mjesto u najširem spektru primjene – od proizvodnje, interneta stvari (engl. Internet of Things, IoT), dokazivanja vlasništva nad nekretninama pa sve do osiguranja dokaza u slučajevima ratnih zločina. Ulančani blokovi podupiru zahtjeve suvremenog e-poslovanja, e-usluga i suvremene arhivistike, jer čuvaju povijest i redoslijed svih transakcija, dokumenata ili zapisa koji su zabilježeni u blokove, vrijeme njihovog bilježenja te osiguravaju integritet i neporecivost. Ulančavanje blokova, tj. referenciranje svakog novog bloka na prethodni, onemogućava bilo kakve naknadne izmjene u prethodno zabilježenim sadržajima. Pritom, zbog uporabe kriptografskog sažetka (engl. Hash Function), ova tehnologija osigurava tajnost sadržaja svih zabilježenih transakcija, dokumenata ili zapisa pa je primjenjiva i u situacijama kad se rukuje klasificiranim sadržajima.
 
Područje rada ISO/TC 307  za sada je opisano samo jednom rečenicom, koja uključuje izradu svih normizacijskih dokumenata kojima bi se uredila i olakšala uspostava interoperabilnosti i razmjene podataka među korisnicima, aplikacijama i sustavima.
 
Tajništvo ISO/TC 307 je u Sydneyu, Australija.
Predsjednik odbora je Craig Dunn.
 
Osnivački sastanak ISO/TC 307 održan je 3.-5. travnja 2017. godine u Sydneyu, Australija.
 
Dodatne obavijesti:

Dinka Ilić-Roller
e-mail: dinka.ilic.roller@hzn.hr
tel. 01 610 60 47
fax: 01 610 93 21
 
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
e-mail: hstancic@gmail.com 
 

HZN e-glasilo 11/2018

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više