Nacrti hrvatskih norma (nHRN)

Temeljem Zakona o normizaciji (Narodne novine 80/2013) Hrvatski zavod za norme na prijedlog tehničkih odbora objavljuje raspravu o nacrtima hrvatskih norma (oznaka nHRN).

Pisane primjedbe na nacrte hrvatskih norma dostavljaju se Hrvatskom zavodu za norme (uz naznaku tehničkog odbora i referencijsku oznaku nacrta hrvatske norme) u roku od 30 dana od dana objave rasprave u službenom glasilu Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) odnosno putem Sustava komentiranja nacrta norma - HZNacrti, na poveznici http://hznlive.67bricks.com/.

Nacrti su hrvatskih norma zainteresiranima na raspolaganju u Normoteci Hrvatskog zavoda za norme, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb  te u sustavu HZNacrti.
 

HZN e-glasilo 10/2023

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više