Međunarodna normizacijska organizacija

normizacijska organizacija u koju se mogu učlaniti odgovarajuća nacionalna tijela svih zemalja