Osnovna norma

norma kojom se obuhvaća široko područje ili koja sadrži opće odredbe za koje posebno područje
NAPOMENA: Osnovna norma može se upotrebljavati kao norma za izravnu primjenu ili kao osnova za druge norme.