Međunarodna normizacija

normizacija u kojoj mogu sudjelovati odgovarajuća tijela svih zemalja