Upućivanje na norme u propisima

Kod primjene načela “upućivanja na norme” tehnički se zahtjevi ne uključuju u tehničke propise nego su oni dani upućivanjem na normu koja te zahtjeve utvrđuje.

Takvim se načinom: