Točnost upućivanja

1. datirano upućivanje (na norme)
upućivanje na norme kojim se označuje jedna ili više posebnih norma, i to tako da se naknadne preradbe te norme ili tih norma ne mogu primijeniti bez izmjene propisa
NAPOMENA: Norma se obično označuje njezinim brojem te datumom ili brojem izdanja. Može se navesti i njezin naslov.

2.nedatirano upućivanje (na norme)
upućivanje na norme kojim se označuje jedna ili više posebnih norma, i to tako da se naknadne preradbe te norme ili tih norma primjenjuju, a da nije potrebno mijenjati propis
NAPOMENA: Norma se obično označuje samo njezinim brojem. Može se navesti i njezin naslov.

3. opće upućivanje (na norme)
upućivanje na norme naznačivanjem svih norma određenoga tijela i/ili naznačivanjem norma u kojemu posebnu području bez njihova pojedinačnog označivanja