Obvezatna norma

norma čija je primjena obvezatna temeljem kojega općeg zakona ili temeljem izričitog upućivanja u kojemu propisu