Mogu li zainteresirani korisnici dobiti besplatan uvid u norme?

Svi zainteresirani korisnici mogu ostvariti besplatan uvid u norme u normoteci HZN-a. Uvid u norme i ostalu građu iz fonda normoteke dostupan je uz najavu na kontakte: 01 6106 051, 01 6106 059 ili normoteka@hzn.hr,  radnim danom 8:30 - 15:00 sati na adresi: Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.