U kojem su formatu norme dostupne i na koji se način mogu preuzeti?

Hrvatske norme i ostali hrvatski normativni dokumenti dostupni su u papirnatome i elektroničkome obliku (PDF). Strane norme i njemačke (DIN), britanske (BS) te američke (ASTM) norme za koje posreduje Hrvatski zavod za norme (HZN) dostupne su isključivo u papirnatome obliku.