Koji je rok isporuke za hrvatske norme?

Rok isporuke ovisi isključivo o plaćanju prema ispostavljenome predračunu. Pripremi normativnih dokumenata pristupa se nakon evidencije uplate kupca na osnovi poslane potvrde o izvršenom plaćanju ili izvoda FINA-e.