Na koji se način mogu preuzeti norme?

Prilikom naručivanja kupac odabire način zaprimanja norma.
Norme se mogu preuzeti osobno i u papirnatome izdanju ili na CD-u radnim danom 8:30 - 15:00 sati na adresi:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 nakon što kupac zaprimi obavijest o preuzimanju.

Norme u papirnatome izdanju ili na CD-u mogu se slati preporučenom poštanskom pošiljkom, a norme u PDF formatu mogu se slati na adresu e-pošte kupca.