Postoji li popis hrvatskih norma koje služe kao podrška primjeni određenog zakona, propisa ili direktive?

Hrvatski zavod za norme na zahtjev tijela državne uprave priprema popise hrvatskih norma koji služe kao podrška primjeni određenog zakona ili pravilnika.
Popisi hrvatskih norma izrađeni su prema odgovarajućim popisima usklađenih europskih norma iz priopćenja Europske komisije objavljenih u Službenome listu Europske unije u okviru primjene europskih direktiva. Pripremljene popise usklađenih hrvatskih norma objavljuju tijela državne uprave u Narodnim novinama.