Nacionalni seminar za predstavnike malih i srednjih poduzeća – Norme za rast vašeg poslovanja

12.9.2018 9:05:00
Hrvatska obrtnička komora (HOK), u suradnji s organizacijom SBS (Small Business Standards) i Hrvatskim zavodom za norme (HZN) organizira seminar pod nazivom Norme za rast vašeg poslovanja.

SBS je nevladina, neprofitna organizacija iz Priloga III. Uredbe (EU) br. 1025/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji koja predstavlja interese malih i srednjih poduzeća (MSP-a) u procesu normizacije na europskoj razini.
 
Seminar će se održati 11. listopada 2018. u prostoru Hrvatske obrtničke komore, Ilica 49, Zagreb.

Namjera je seminara informirati hrvatske poduzetnike o važnosti primjene norma u poslovanju na jedinstvenom tržištu EU-a o važnosti uključivanja MSP-ova u aktivnosti nacionalne i europske normizacije.

U dijelu programa koji se odnosi na primjere dobre prakse iz HZN-a, izlaganja će održati gospođa Olga Štajdohar-Pađen i gospođa Blaženka Bal, dugogodišnje članice i predsjednice tehničkih odbora HZN-a.

Više o programu seminara i informacije za prijavu potražite na:

http://www.sbs-sme.eu/event/national-seminar-croatia

https://www.hok.hr/press/novosti/norme_za_rast_vaseg_poslovanja