Objavljene su Upute za upućivanje na norme u postupku javne nabave u Europi (Mjera JIS-a 11)

23.1.2019 15:33:00
U okviru Zajedničke inicijative za normizaciju (Joint Initiative on Standardisation, JIS), mjera JIS-a 11, ‘Pilot Project on Increased use of Standards in Public Procurement to better implement the public procurement Directives’ (Pilot projekt povećanja primjene normi u javnoj nabavi radi bolje provedbe direktiva o javnoj nabavi), pod vodstvom Švedskog instituta za norme (SIS) i uz financijska sredstva Europske komisije objavljene su Upute za upućivanje na norme u postupku javne nabave u Europi (Guide for referencing standards in public procurement in Europe).

U Uputama se objašnjava što su norme i kako se na njih upućuje u javnoj nabavi. Svrha im je i pokazati kako se može upućivati na norme općenito, na temelju zakonodavnog okvira EU-a o nabavi.

Upute su namijenjene upotrebi na nacionalnoj razini. Njihova primjena u praksi sljedećih mjeseci poslužit će kao pokusno razdoblje i dati informaciju o potrebi poboljšanja radi eventualnoga budućeg prihvaćanja kao službenih CEN-ovih uputa (CEN Guide).

Preuzmite Upute u PDF-u