Što je Codex Alimentarius?

Codex Alimentarius je zbirka međunarodnih standarda za hranu, smjernica i kodova dobre prakse kojima je glavna namjena zaštita zdravlja potrošača i osiguranje poštenih postupaka u trgovini hranom.
Codex Alimentarius služi kao osnova za mnoge nacionalne norme i propise za hranu.
 
Svjetska trgovinska organizacija (WTO) priznaje Komisiju Codex Alimentariusa (CAC) kao najvažnije međunarodno tijelo u uspostavljanju standarda za sigurnost hrane.
 
Republika Hrvatska je članica CAC-a od 1994. godine, a HZN je Codexova kontaktna točka za Republiku Hrvatsku.Kontakt: 
Iva Mraović,
e-mail:
iva.mraovic@hzn.hr
codex.croatia@hzn.hr