Novi format za navođenje harmoniziranih norma

7.5.2019 8:09:00
U Službenom listu Europske unije (SL EU) nedavno je objavljena odluka Komisije o usvajanju novog formata za navođenje harmoniziranih norma.

Dosad su se upotrebljavali objedinjeni popisi norma kao obavijesti Komisije u C seriji SL EU.

Odsada će popisi norma biti sastavni dio provedbenih odluka Komisije koje se objavljuju u  L seriji SL EU. Popisi norma objavljivat će se u tri odvojena priloga; u prvome će se navoditi norme koje se navode prvi put, u drugome norme koje se navode uz ograničenje pretpostavke o sukladnosti, a u trećem norme koje se povlače iz popisa te se više ne navode. 

Razlog je ovim izmjenama puna primjena Uredbe (EU) No 1025/2012 o europskoj normizaciji i nekih novijih presuda Suda Europske unije, u kojima se potvrđuje pravna vrijednost harmoniziranih europskih norma koje podrazumijevaju pretpostavku o sukladnosti sa zahtjevima određenog zakona ako se upućivanja na te norme navode u SL EU.

Važno je napomenuti da se novi prilozi norma moraju upotrebljavati zajedno s ranije objavljenim odgovarajućim dokumentima koji uključuju gore spomenute popise norma. Komisija može i dalje sastavljati objedinjene popise norma, ali se oni neće objavljivati nego će biti dostupni za pregled na njezinim mrežnim stranicama koje se odnose na pojedine sektore.