Kontaktna točka za mikro, mala i srednja poduzeća

Europske norme jamče pristup u 33 različite europske zemlje te osiguravaju tehnička rješenja koja pridonose sigurnosti proizvoda, olakšavaju trgovinu i komunikaciju te pridonose povećanju učinkovitosti i produktivnosti, smanjenju nepotrebnih troškova, a također predstavljaju djelotvoran mehanizam za ispunjavanje zahtjeva zakonodavstva.

Ekonometrijska su istraživanja utvrdila jasnu povezanost između normizacije u gospodarstvu, produktivnosti i općega gospodarskog rasta te je procijenjeno da, ovisno o zemlji, norme pridonose godišnjem rastu BDP-a između 0,3 % i 1 %. Unatoč tome, uključenost MSP-a u aktivnosti normizacije je na niskoj razini. I MSP i gospodarstvo u širem smislu mogli bi imati koristi od veće uključenosti MSP-a u aktivnosti normizacije jer norme, između ostalog, uklanjaju mnoge od zapreka za pristup na tržište i širenje na njemu te pomažu da se ostvari najdjelotvornija raspodjela resursa u najtežim vremenima. Sudjelovanje u procesima normizacije omogućuje poduzećima da razmjenjuju nova znanja, povećaju svoju transparentnost i pobrinu se da norme ispunjavaju njihove potrebe. Tako i na vrijeme mogu saznati za nove događaje i zahtjeve. Stoga su norme bitan poslovni alat. Propuštanje da se u potpunosti iskoriste norme i sudjeluje u nastanku norma može zakočiti konkurentnost na razini tvrtke, sektora i regije.Uredba Europskoga parlamenta i Vijeća o normizaciji 1025/2012 koja se u primjenjuje od 1. siječnja 2013. godine (u Republici Hrvatskoj od 1. srpnja 2013. godine) posebno ističe važnost poticanja i uključivanja MSP-a u nacionalni i europski normizacijski proces radi tehnološkog napretka u Uniji. Povezano sa zahtjevima Uredbe, nacionalna normizacijska tijela moraju poticati i olakšavati pristup MSP-a normama i procesima razvoja norma kako bi postigli višu razinu sudjelovanja u normizacijskom sustavu, naprimjer utvrđivanjem normizacijskih projekata koji su od posebnog interesa za MSP, osiguranjem besplatnog pristupa ili posebnih popusta za sudjelovanje u normizacijskim djelatnostima, osiguranjem besplatna pristupa nacrtima norma, primjenom posebnih popusta za kupnju norma itd. Više o aktivnostima Hrvatskoga zavoda za norme za MSP, dostupno je na ovim stranicama.

Za više informacija, kontaktirajte:
tel: (01) 610 96 24
e-mail kontakt