Zaključci

2023. godina

Zaključak sa 16. elektroničke sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane u razdoblju od 25. do 30. kolovoza 2023.
Zaključak s 15. sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane 27. srpnja 2023. 
Zaključak s 14. elektroničke sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane u razdoblju od 28. travnja do 10. svibnja 2023.
Zaključak s 13. sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane 13. ožujka 2023.                               


2022. godina

Zaključak s 12. sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane 23. prosinca 2022.
Zaključak s 11. sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane 26. rujna 2022.
Zaključak s 10. sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane 4. kolovoza 2022.
Zaključak s 9. sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane 10. lipnja 2022.
Zaključak s 8. sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane 09. veljače 2022.                                       


2021. godina

Zaključak sa 7. sjednice Upravnog vijeća HZN-a od 30. prosinca 2021. 

Zaključak sa 6. elektroničke sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane u razdoblju od 29. listopada do 4. studenog 2021.

Zaključak s 5. sjednice Upravnog vijeća HZN-a od 25. listopada 2021.
Zaključak s 4. sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane u razdoblju od 5. do 7. listopada 2021.
Zaključak s 3. sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane 15. srpnja 2021. 
Zaključak s 2. elektroničke sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane od 29. do 30. travnja 2021.
Zaključak s 1. sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane 18. veljače 2021.                                            


2020. godina

Zaključak sa 23. sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane 31. prosinca 2020.
Zaključak sa 22. sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane 17. prosinca 2020.
Zaključak sa 21. sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane 9. srpnja 2020.
Zaključak sa 20. sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane 10. lipnja 2020.
Zaključak sa 19. elektroničke sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane od 19. do 27. ožujka 2020.
 

2019. godina

Zaključak sa 18. sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane 23. prosinca 2019.
Zaključak sa 17. elektroničke sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane od 12. do 16. prosinca 2019.
Zaključak sa 16. elektroničke sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane od 24. listopada.do 15. studenoga 2019.
Zaključak s 15. elektroničke sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane 5.- 8. srpnja 2019.
Zaključak s 14. sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane 27. svibnja 2019.