Poslovnik

 
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme (25. 07. 2005.)
Dopuna poslovnika o radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme (31. 05. 2006.)
Dopuna poslovnika o radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme (18. 10. 2006.)