Unutrašnja organizacija HZN-a
 - ustrojstvene jedinice HZN-a u kojima se obavlja djelatnost HZN-a su ured ravnatelja, odjeli i odsjeci, kako slijedi:
 
  1. Ured ravnatelja
 
  2. Odjel za normizaciju
  2.1. Odsjek za opća područja normizacije
  2.2. Odsjek za područje elektrotehnike, telekomunikacija i informacijske tehnologije
  2.3. Odsjek za planiranje, postupke i kontrolu
  2.4. Odsjek za tehničku pripremu norma
 
  3. Odjel za komunikacijske poslove
  3.1. Odsjek za upravljanje informacijama
  3.2. Odsjek poslova normoteke
  3.3. Odsjek za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću
  3.4. Odsjek za informatiku
  3.5. Odsjek za prodaju i marketing
 
  4. Odjel za razvoj i nove aktivnosti
  4.1. Odsjek za izdavačku djelatnost
  4.2. Odsjek za razvoj, edukaciju i certifikaciju
 
  5. Odjel za opće i zajedničke poslove
  5.1. Odsjek za financijske i knjigovodstvene poslove
  5.2. Odsjek za opće poslove
  5.3. Odsjek za pravne poslove