Kampanja za usluge – #Standards4Services – ‘Norme su pokretač uspjeha’ - Dan 3., srijeda, 11. rujna 2019.

11.9.2019 11:58:00

Seminar:

Infografika ‘Kako se izrađuju norme za sektor usluga’
Usluge zračnih luka i zrakoplovne usluge / zaštitarske usluge:
EN 16082:2011, Airport and aviation security services

HRN EN 16082:2013, Usluge sigurnosti u zračnim lukama i zrakoplovstvu

Poveznica: European Standards ensure better security services