Kampanja za usluge – #Standards4Services – ‘Norme su pokretač uspjeha’ - Dan 8., srijeda, 18. rujna 2019.

18.9.2019 14:11:00

MSP, potrošači I RADNICI:

KVALIFIKACIJE u normama za usluge u suradnji sa CEN-ovim europskim partnerima: SBS, ETUC i ANEC