Izjava o pristupa─Źnosti

Izjava o pristupačnosti
Hrvatski zavod za norme nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).


Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatskog zavoda za norme koje se nalazi na adresi https://www.hzn.hr/.

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište https://www.hzn.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku  nepristupačan je zbog:
Hrvatski zavod za norme radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  
  
Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđena je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatskog zavoda za norme.
Izjava je zadnji put preispitana 23. rujna 2020. godine. Hrvatski zavod za norme će redovito revidirati ovu izjavu usporedno s  otklanjanjem razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da obavijeste Hrvatski zavod za norme ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom.
Sve upite povezane s pristupačnosti mrežnog sjedišta Hrvatskog zavoda za norme mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupinfo@hzn.hr

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.