Autorska prava i norme

Korištenje međunarodnih publikacija te nacionalnih publikacija kojima su prihvaćene međunarodne i europske publikacije ovisi o korisnikovom prihvaćanju HZN-ovih uvjeta korištenja i zaštite autorskih prava za te publikacije.

Sve HZN-ove publikacije zaštićene su autorskim pravom. Zbog toga, ako nije drugačije utvrđeno, ni jedan dio međunarodne i/ili HZN-ove publikacije ne smije se umnožavati ili koristiti u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, elektronički ili strojno, uključujući fotokopiranje, mikrofilm, skeniranje, bez pisane dozvole HZN-a.

Dokumenti na HZN-ovim internetskim stranicama podliježu istim uvjetima korištenja kao i HZN-ove publikacije. Njihovo korištenje ovisi o korisnikovom prihvaćanju navedenih HZN-ovih uvjeta korištenja. Bilo kakvo korištenje dokumenata, uključujući pretiskivanje u cjelini ili dijela na drugu internetsku stranicu, nije dopušteno bez pisane dozvole HZN-a.

Umnožavanje može biti podložno plaćanju naknade za iskorištavanje autorskih prava ili potpisivanju ugovora o licenci.

HZN se koristi vodenim žigom u svrhu zaštite prava na korištenje međunarodnih publikacija te nacionalnih publikacija kojima su prihvaćene međunarodne i europske publikacije.


Zahtjeve za dopuštenje korištenja treba uputiti na niže navedenu adresu:

Hrvatski zavod za norme (HZN)
Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb
Tel.: 01 610 60 95
Faks: 01 610 93 21
e-mail kontaktLetak Autorska prava, norme i internet (pdf 3,62M)