Ubraja li se certifikacija u djelokrug rada Hrvatskoga zavoda za norme (HZN)?

Sukladnost određenoga proizvoda, procesa ili usluge s hrvatskom normom može se potvrditi izjavom o sukladnosti, potvrdom o sukladnosti (certifikatom) ili oznakom sukladnosti. Poslove ocjenjivanja sukladnosti obavljaju tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Hrvatski zavod za norme (HZN) ne provodi postupke ocjenjivanja sukladnosti i ne izdaje potvrde o sukladnosti (certifikate). Popis akreditiranih organizacija za ocjenjivanje sukladnosti  u Republici Hrvatskoj dostupan je na mrežnim stranicama Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) u rubrici Registar. Za više informacija možete se obratiti  HAA-i.