Svjetski dan mjeriteljstva

20.5.2021 8:17:00

Nema bolje mjere za zdravlje.


Zdravstvo, od istraživanja bolesti do razvoja medicinskih proizvoda i liječenja, u velikoj se mjeri oslanja na osiguranje kvalitete mjerenja. Pogreške, naprimjer, u količini sastojaka lijeka ili veličini implantata mogu imati katastrofalne posljedice. „Mjerenja za zdravlje“ tema je ovogodišnjeg Svjetskog dana mjeriteljstva, koji se obilježava danas, 20. svibnja. Cilj je odati priznanje životnoj važnosti mjerenja kada se radi o zdravlju.
 
Načini mjerenja i prikazivanja rezultata dogovoreni na međunarodnoj razini pomažu da se osigura bezopasno i djelotvorno funkcioniranje lijekova i sukladnost doziranja lijeka i njegovih sastojaka s namjerom. Normirana mjerenja nužna su i za interoperabilnost medicinske opreme i proizvoda te za razmjenu informacija.
 
ISO ima stotine međunarodnih normi koje sadrže dogovorene definicije i metode mjerenja. Primjer je niz normi za identifikaciju lijekova. One se upotrebljavaju da bi se osiguralo dosljedno označivanje i nazivlje, bez kojeg bi moglo doći do pogrešnog doziranja ili sastava lijekova. Pružaju i temelj za prikupljanje podataka i razmjenu informacija povezanih s karakteristikama lijekova, a to je nužno za potrebe poslovanja i nadzora.
 
Proces se temelji na konsenzusu o načinu iskazivanja rezultata mjerenja. ISO 11240, Health informatics – Identification of medicinal products – Data elements and structures for the unique identification and exchange of units of measurement 1), ključna je norma u tom nizu jer osigurava da su nazivi i identifikacijske oznake kojima se prikazuju jedinice mjerenja na normiran način povezane s mjeriteljskim pojmovima na koje se odnose. Hrvatski zavod za norme prihvatio je ovu normu u hrvatsku normizaciju kao HRN EN ISO 11240:2014Zdravstvena informatika  Identifikacija lijekova  Elementi i strukture podataka za jedinstvenu identifikaciju i razmjenu mjernih jedinica (ISO 11240:2012; EN ISO 11240:2012)
 
Daje pravila za dokumentiranje sastava i jačine lijekova, osobito u kontekstu identifikacije lijekova, definira zahtjeve za prikaz jedinica mjerenja u kodiranom obliku i utvrđuje strukture i pravila za povezivanje različitog nazivlja za jedinice i prijevoda na različite jezike.

Za točno i usporedivo mjerenje nužna je dosljednost u metodama i definicijama. To je razlog postojanja međunarodnog sustava jedinica poznatog kao Brošura međunarodnog sustava jedinica (SI), koji je objavio Međunarodni ured za utege i mjere (BIPM).
 
Niz normi HRN EN ISO 80000 za veličine i jedinice ključni je element brošure SI-ja jer daje usklađene nazive, definicije i simbole veličina i jedinica koje se upotrebljavaju u znanosti i tehnici, osiguravajući jedinstven jezik za prenošenje točnih informacija o mjerenjima među znanstvenicima, inženjerima i svima koji su uključeni u mjerenje.
 
Sve te norme i stotine drugih koje se bave zdravljem mogu se nabaviti kod nacionalnog člana ISO-a.

U Hrvatskome zavodu za norme djeluje tehnički odbor HZN/TO 215, Zdravstvena informatika koji prati rad međunarodnog odbora ISO/TC 215, Health informatics i europskog odbora CEN/TC 251, Health informatics. 
Za kupnju navedenih norma ili bilo kojega drugog normativnog dokumenta pošaljite nam popunjeni Obrazac za ponude na e-adresu prodaja@hzn.hr.
 

1) Normu ISO 11240 izradio je ISO-ov tehnički odbor ISO/TC 215, Health informatics, čije tajništvo vodi ANSI, član ISO-a iz SAD-a.