Tvrtke PA-EL i Centar za mjerenje u okolišu d.o.o. među primjerima uspješne primjene norma na novim mrežnim stranicama CEN-a i CENELEC-a

28.9.2021 13:04:00
Europske organizacije za normizaciju CEN i CENELEC obratile su se svojim članovima s namjerom da na svojoj novoj mrežnoj stranici pokrenutoj početkom rujna 2021. predstave mala i srednja poduzeća (MSP), koja aktivno sudjeluju u normizacijskim procesima. Među primjerima uspješne primjene norma nalaze se i dva mala i srednja poduzeća (MSP) iz Hrvatske. 
 
Svoja pozitivna iskustva u primjeni norma iznijeli su gospodin Stjepan Pavliša, direktor tvrtke  PA-EL, koja je jedna od vodećih tvrtki u Hrvatskoj i regiji u području projektiranja, proizvodnje opreme, izvođenja i održavanja sustava katodne zaštite i gospodin Boris Smiljanić, direktor Centra za mjerenja u okolišu d.o.o.,  jedne od vodećih tvrtki za neovisna ispitivanja i procjene elektromagnetskih polja u Hrvatskoj.
 

Predstavnici ovih tvrtki istaknuli su prednosti koje je primjena norma donijela njihovu poslovanju i pozicioniranju tvrtki na tržištu. Također, istaknuli su prednosti koje im donosi članstvo u Hrvatskome zavodu za norme (HZN) jer već dulji niz godina sudjeluju u radu više tehničkih odbora HZN-a.
 
Predstavljanja navedenih hrvatskih tvrtki dostupna su na poveznici: https://www.cencenelec.eu/get-involved/small-and-medium-enterprises-smes/smes-and-standards/success-stories-and-best-practices/