5. sjednica Upravnog vijeća HZN-a

18.10.2021 15:16:00
5. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme održat će se dana 25. listopada 2021. godine (ponedjeljak) u
15:00 sati, u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, II. kat, soba 233, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.
 
Poziv i dnevni red 5. sjednice Upravnog vijeća HZN-a - 25. listopada 2021.
 
Mogućnost neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća