Informacija o osnivanju novog tehničkog odbora za područje informacijske sigurnosti i upravljanja kontinuitetom poslovanja i poziv za sudjelovanjem u njegovom radu

5.11.2021 15:55:00
Pozivaju se članovi Hrvatskog zavoda za norme i ostale zainteresirane organizacije za uključivanje u rad tehničkog odbora HZN/TO 582, Informacijska sigurnost i upravljanje kontinuitetom poslovanja.
 
Predviđeno je sljedeće područje rada odbora u osnivanju:
Priprema normi i tehničkih specifikacija, smjernica i drugih normativnih dokumenata u područjima:
 
Dodatne obavijesti:

Dinka Ilić-Roller, mag. ing. el.
Viša stručna savjetnica za normizaciju u području informacijske tehnologije
e-pošta: dinka.ilic.roller@hzn.hr
tel. (01) 610 60 47