Nova odgoda 9. sjednice Upravnog vijeća HZN-a

7.6.2022 14:43:00
Sukladno obavijesti predsjednice Upravnog vijeća Nataše Mikuš Žigman odgađa se 9. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme koja se trebala održati dana 9. lipnja 2022. godine u 15:00 sati. Sjednica će se održati 10. lipnja 2022. godine (petak) u 15:00 sati, u prostorijama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, II. kat, soba 233, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.