Novo izdanje Plavog vodiča ("Blue Guide") o provedbi pravila EU-a o proizvodima 2022.

3.8.2022 15:55:00
Vodič za provedbu direktiva utemeljenih na Novom pristupu i Globalnom pristupu („Plavi vodič”) prvi je puta objavljen 2000. godine. Ovo novo izdanje Vodiča nadovezuje se na prethodna izdanja (iz 2014. i 2016. godine), ali odražava i nedavne promjene zakonodavstva, a posebno novu Uredbu o nadzoru tržišta. Ovaj Vodič trebao bi služiti isključivo kao smjernica – pravnu snagu ima samo tekst akta Unije za usklađivanje. 

Cilj je ovog Vodiča pridonijeti boljem razumijevanju pravila EU-a o proizvodima i njihovoj ujednačenijoj i dosljednijoj primjeni u različitim sektorima i na cijelom jedinstvenom tržištu. Upućen je državama članicama i ostalima koji trebaju biti upoznati s odredbama čija je svrha osigurati slobodno kretanje proizvoda i visok stupanj zaštite u Uniji (npr. trgovinska i potrošačka udruženja, normizacijska tijela, proizvođači, uvoznici, distributeri, tijela za ocjenu sukladnosti i sindikati). 

Izvornik ovog dokumenta dostupan je na internetskoj stranici na 24 službena jezika Europske unije.