Upute za potrošače dostupne i na hrvatskome jeziku

1.9.2022 10:34:00
Normativni dokumenti – Upute, važni za jačanje zaštite potrošača, dostupni su od rujna 2022. i na hrvatskome jeziku.
 
Riječ je o dokumentima:
 
HRU ISO/IEC Guide 14:2021
Proizvodi i povezane usluge  Obavijesti za potrošače (ISO/IEC Guide 14:2018)
Products and related services  Information for consumers (ISO/IEC Guide 14:2018)
i
HRU ISO/IEC Guide 41:2021
Ambalaža  Preporuke za ispunjavanje potreba potrošača (ISO/IEC Guide 41:2018)
Packaging  Recommendations for addressing consumer needs (ISO/IEC Guide 41:2018)
 
Upravo je prevođenje Uputa koje objavljuju ISO/IEC, a odnose se na zaštitu potrošačkih prava, jedna od aktivnosti kojom se Hrvatski zavod za norme uključio u projekt izrade Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2021. - 2024.
 
Predviđeno je prevođenje ukupno četiri Upute koje sadrže, npr. upute o davanju obavijesti o proizvodima i uslugama prije kupnje, preporuke za ambalažu koje se odnose na potrošače, okvir za postupanje s potencijalnim izvorima nehotičnih fizičkih ozljeda (opasnosti) djece izazvanih proizvodima, procesima ili uslugama koje ona upotrebljavaju ili s kojima mogu doći u dodir ili upute pomoću kojih bi se smanjio rizik koji nastaje uporabom proizvoda, procesa ili usluga.
 
HRU ISO/IEC Guide 14:2021, Proizvodi i povezane usluge  Obavijesti za potrošače, sadržava upute o davanju informacija o proizvodima i povezanim uslugama namijenjenih potrošačima. Prikazuju se opća načela i  preporuke o sadržaju, metodama, formatima i oblikovanju informacija koji potrošačima omogućuju usporedbu i odabir proizvoda široke potrošnje i povezanih usluga prije kupnje.
 
HRU ISO/IEC Guide 41:2021, Ambalaža  Preporuke za ispunjavanje potreba potrošača sadržava opće preporuke koje treba uzeti u obzir pri utvrđivanju najprikladnije vrste ambalaže za proizvode namijenjene potrošačima. Funkcije koje ambalaža može imati uključuju, između ostalog, funkciju spremnika, zaštitu, rukovanje, prijevoz, skladištenje, praktičnost uporabe, informiranje i predstavljanje.

U ovom se dokumentu razmatra i održiva uporaba resursa koja obuhvaća optimizaciju, ponovnu uporabu i oporabu ambalaže.
Ovim se dokumentom daju upute:
Detaljnije informacije o hrvatskim normama koje su izradili i prihvatili tehnički odbori Hrvatskoga zavoda za norme možete pronaći u katalogu hrvatskih norma te repozitoriju HRN4You. Za besplatan uvid u sadržaj norma možete najaviti svoj dolazak u normoteku, a za kupnju navedenih norma ili bilo kojega normativnog dokumenta pošaljite popunjeni obrazac za ponude na e-adresu prodaja@hzn.hr.