11. sjednica Upravnog vijeća HZN-a

13.9.2022 14:07:00
11. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme održat će se dana 26. rujna 2022. godine (ponedjeljak) u 14:00 sati, u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, II kat, soba 233, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. 
 
Poziv i dnevni red 11. sjednice Upravnog vijeća HZN-a - 26. rujna 2022. 
 
Mogućnost neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća