Informacija o osnivanju novog tehničkog odbora za područje sustava bespilotnih zrakoplova i poziv za sudjelovanjem u njegovom radu

9.2.2023 15:50:00
Pozivaju se članovi Hrvatskog zavoda za norme i ostale zainteresirane organizacije za uključivanje u rad tehničkog odbora HZN/TO XXX, Sustavi bespilotnih zrakoplova.
 
Predviđeno je sljedeće područje rada odbora u osnivanju:

Normizacija u području sustava bespilotnih zrakoplova (UAS) uključujući klasifikaciju, dizajn, proizvodnju, rad i sigurnosno upravljanje operacijama UAS-a, uz izuzetak onih područja aktivnosti koja su obuhvaćena europskim tehničkim odborima CEN/TC 274, Aircraft ground support equipment, CEN/TC 377, Air Traffic Management  i CEN/TC 436, Cabin Air Quality on civil aircraft - Chemical Agents. 
Gordana Tabain, viša stručna savjetnica za normizaciju u području prijevoza, rukovanja materijalima i pakiranja
e-pošta: gordana.tabain@hzn.hr
tel. (01) 610 67 68
 
 Foto: Pexels