Poziv na radionice o normizaciji za profesore i studente

28.2.2023 17:09:00
 Nakon skupštine ISO DEVCO-a u rujnu 2021. predsjedavajuća Mojdeh Tabari predstavila je 28 međunarodnih radionica s temom „ISO i uloga studenata: za lakši, sigurniji i bolji život“ s terminima održavanja od listopada 2022. do lipnja 2023.
                  
Za radionice se do sada prijavilo više od 4000 studenata i profesora iz 90 zemalja. Studenti koji su pohađali radionice osnovali su četiri međunarodna studentska tehnička odbora (u nastavku) te izrađuju studentske norme na način sličan onomu na koji se izrađuju ISO/IEC-ove norme.
 
ISINEG/TC 1, Climate Change (Klimatske promjene)
ISINEG/TC 2, Smart farming (Pametna poljoprivreda)
ISINEG/TC 3, Digital economy services (Usluge digitalnoga gospodarstva)
ISINEG/TC 4, Software engineering ethical and professional behavior (Etičko i profesionalno ponašanje u programiranju)
 
Novi studentski tehnički odbori mogu se predložiti i na nacionalnoj i na međunarodnoj razini.
 
Trenutačno se organizira nacionalna radionica s temom „ISO i uloga studenata: za lakši, sigurniji i bolji život“ u različitim zemljama kako bi se njihovi studenti uključili u te aktivnosti.
 
Ako ste zainteresirani za sudjelovanje, ispunite prijavni obrazac dostupan na poveznici www.isineg.org