Vebinar o normizaciji koja uzima u obzir gledišta koja uključuju spol: potpora ravnopravnosti spolova kroz norme

8.3.2023 14:49:00

Na ovame vebinaru povodom Međunarodnog dana žena predstavit će se uloga normi u ravnopravnosti spolova. Na njemu će se naglasiti važnost uključivanja gledišta koja se odnose na spol u izradu normi na dobrobit svih i predstaviti nedavno prihvaćen Akcijski plan CEN/CENELEC-a za ravnopravnost spolova (2023. – 2025.) te radnje koje je poduzela međunarodna normizacijska zajednica. AFNOR će predstaviti studiju slučaja kao primjer inicijative za izradu normi u kojoj se uzimaju u obzir gledišta koja uključuju spol, a  koju su pokrenuli nacionalni članovi CEN-a i CENELEC-a.

Registriraj se

Slika
 
 

Izvor: CEN-CENELEC