CEN i CENELEC pozdravljaju pokretanje panel istraživanja o potrebama za europskim normama na Svjetski dan norma

30.10.2023 8:23:00
Dana 14. listopada, povodom Svjetskog dana norma, pokrenuto je prvo panel istraživanje o potrebama za europskim normama (ESPS)

 
Istraživanje je prilika da 100 000 europskih normizacijskih stručnjaka bolje shvate svoje potrebe za inovacijama i potrebe gospodarstva za normizacijom, koje proizlaze iz istraživanja i inovacija. 
 
Anketa je namijenjena širokoj populaciji europskih gospodarstvenika i otvorena je do kraja 2023. godine. U istraživanju je osigurana ravnomjerna zastupljenost poduzeća različitih veličina i iz različitih tehnoloških područja.
 
SUDJELUJTE U ANKETI
 
Anketu je osmislio Institut Fraunhofer za istraživanje sustava i inovacija (Fraunhofer ISI), uz potporu prof. Knuta Blinda, predsjednika CEN-CENELEC-ove radne skupine STAIR (Standards, Innovation & Research) s Odsjeka ekonomije inovacija Tehničkog sveučilišta u Berlinu.
 
Istraživanje će osigurati podatke o ulozi normizacije u potpori politici inovacija utemeljene na dokazima, potrebne za nedavno usvojen Kodeks prakse za normizaciju u europskom istraživačkom prostoru. Rezultati istraživanja bit će objavljeni početkom 2024. godine i poduprijet će razvoj preporuka za tvorce politike, predstavnike gospodarstva i normizacijska tijela radi usklađenosti između potreba gospodarstva za normama koje se temelje na istraživanju i inovacijama i trenutačne ponude takvih normi.
 
Preporuke će pomoći budućim korisnicima javnih programa istraživanja i inovacija da utvrde mogućnosti i tehnike kojima bi se normizacija upotrijebila za povećanje učinka njihovih istraživačkih projekata.
 
CEN i CENELEC pozdravljaju inicijativu i potiču svoje članove i dionike da promiču istraživanje, u skladu s obvezom jačanja povezanosti normi i inovacija koju su preuzeli u zajedničkoj Strategiji CEN-a i CENELEC-a do 2030. godine.
 


Izvor: CEN/CENELEC