CEN/CENELEC-ovi unutrašnji propisi – 3. dio: Pravila za ustroj i sastavljanje publikacija CEN/CENELEC-a (ISO/IEC Smjernice – 2. dio, preinačen)

dvojezično izdanje (hrvatski i engleski)

Utvrđuje pravila za sastavljanje i oblikovanje europskih norma (EN) te za njihovu primjenu na nacionalnoj razini kako bi se osiguralo da tehnički sadržaj i oblikovanje budu istovjetni u svim članicama CEN-a i CENELEC-a.