Prijevodi CEN-ovih dokumenata

Statut CEN-a, Opća skupština CEN-a, 2004-10-01
Prijevod dokumenta br. 2/2010 (.pdf)
CEN Smjernice za prijam pridruženika u članstvo CEN-a, ožujak 2002 (posuvremenjena verzija iz lipnja 1999. godine, preinačena u svibnju 2001.), dvojezično hr/en
Prijevod dokumenta br. 2/2009 (.pdf)