Uredba o osnivanju HZN-a

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 27. listopada 2004. godine Uredbu o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme  kao javne ustanove za ostvarivanje ciljeva normizacije i obavljanje poslova i zadataka nacionalne normizacije pod nazivom Hrvatski zavod za norme. Skraćeni naziv ustanove je HZN, a naziv na engleskome jeziku je Croatian Standards Institute.

U skladu sa Zakonom o normizaciji i Uredbom o osnivanju HZN-a, dio djelatnosti HZN-a obuhvaća poslove koji su od interesa za Republiku Hrvatsku i obavlja ih isključivo HZN:
  1. priprema, prihvaća i izdaje hrvatske norme i druge dokumente iz područja normizacije
  2. predstavlja hrvatsku normizaciju u međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama
  3. održava zbirku hrvatskih norma i vodi registar hrvatskih norma
  4. uređuje, izdaje i raspačava hrvatske norme, druge dokumente i publikacije iz područja normizacije
  5. uspostavlja i održava baze podataka o normama i drugim dokumentima iz područja normizacije te daje obavijesti o normama i drugim dokumentima
  6. u službenom glasilu objavljuje obavijesti o hrvatskim normama te obavijesti o drugim dokumentima iz područja normizacije
  7. osigurava informacije o nacionalnim, europskim i međunarodnim normama cjelokupnoj javnosti, a posebno gospodarstvu.