ISO/IEC Guide 14, Obavijesti namijenjene potrošačima koje se daju pri kupnji roba i usluga

Obavijesti za potrošače bitan su dio svakog proizvoda ili usluge. Unapređenje kvalitete obavijesti pridonosi sposobnosti potrošača da na mjestu kupnje donese razboritu odluku. One pomažu u smanjenju rizika krivih ili neprikladnih kupnji ili ugovora. Smanjuje se neizvjesnost za potrošače, a povećava njihovo zadovoljstvo. Oni koji potrošačima pružaju visokokvalitetne obavijesti imaju bolji poslovni ugled te štede vrijeme i novac smanjivanjem broja upita i pritužbi.

Ove se upute primjenjuju na davanje obavijesti o proizvodima i uslugama prije kupnje. U njima su prikazana opća načela i preporuke o tome kakvi moraju biti sadržaj, metode, formati i oblikovanje obavijesti da bi omogućili potrošačima usporedbu i odabir proizvoda ili usluga. Nadalje, ove upute preporučuju opća pravila za stvaranje i uspostavu sustava obavijesti koje se daju pri kupnji i tijela odgovornih za obavijesti koje se daju pri kupnji.

Ove se upute odnose na sve metode kojima se proizvodi i usluge nude potrošačima, uključujući prodaju na daljinu i prodaju putem elektroničkih medija.

Upute su namijenjene:

Ove se upute ne bave ocjenom sukladnosti ili uputama za uporabu. Ne daju podrobne smjernice o obavijestima koje se daju usmeno ili elektroničkim putem.

Dokument je preveden na hrvatski jezik i može se kupiti u Hrvatskome zavodu za norme. Cijena je 215 kn a za članove HZN-a cijena je 172 kn.